How Dry Does Wood Need To Be For Woodworking Plans?

Wood contains a certain amount of water. The amount of water in the wood varies with tree species, age, and deforestation season. In order to ensure the quality and longevity of wood and woodworking plans wood products, appropriate measures must be taken to reduce the moisture in the wood to a certain extent for woodworking plans. To reduce the moisture content of the wood, the temperature of the wood must be increased to allow the water in the wood to evaporate and move outward. In a certain flow rate of air, the moisture quickly leaves the wood to achieve the purpose of drying. In order to ensure the quality of the dried wood, it is also necessary to control the humidity of the drying medium to obtain the effect of drying the wood quickly and with high quality, a process called wood drying. Since the above method is a method of utilizing a convective heat transfer method to thermally dry from the outside of the wood, it is also called convection drying.

How Dry Does Wood Need

Træ indeholder en bestemt mængde vand. Mængden af ​​vand i skoven varierer med træarter, alder og skovrydningssæson. For at sikre kvaliteten og levetiden af ​​træprodukter og tømrerplaner, bør der træffes passende forholdsregler for at reducere fugt i træet til en vis grad for tømrerplaner. For at reducere træets fugtighedsindhold skal træets temperatur øges for at lade vandet i træet fordampe og bevæge sig udad. I en bestemt luftstrøm forlader fugt hurtigt træet for at opnå formålet med tørring. For at garantere kvaliteten af ​​tørt træ er det også nødvendigt at kontrollere tørringsmediets fugtighed for at opnå effekten af ​​at tørre træet hurtigt og med høj kvalitet, en proces kaldet trætørring. Da ovenstående metode er en metode til anvendelse af en konvektionsvarmeoverførselsmetode til termisk tørring fra ydersiden af ​​træet, kaldes den også konvektionstørring.

Holz enthält eine bestimmte Menge Wasser. Die Wassermenge im Wald variiert je nach Baumart, Alter und Abholzungszeit. Um die Qualität und Langlebigkeit von Holzprodukten und Tischlereiplänen zu gewährleisten, sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Feuchtigkeit im Holz für Tischlereipläne bis zu einem gewissen Grad zu reduzieren. Um den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu verringern, muss die Temperatur des Holzes erhöht werden, damit das Wasser im Holz verdunsten und herausgehen kann. In einem bestimmten Luftstrom verlässt Feuchtigkeit schnell das Holz, um den Zweck des Trocknens zu erreichen. Um die Qualität von trockenem Holz zu gewährleisten, ist es auch erforderlich, die Feuchtigkeit des Trocknungsmediums zu regeln, um eine schnelle und qualitativ hochwertige Trocknung des Holzes zu erzielen. Dieser Vorgang wird als Holztrocknung bezeichnet. Da das obige Verfahren ein Verfahren zur Verwendung eines Konvektionswärmeübertragungsverfahrens zum thermischen Trocknen von außerhalb des Holzes ist, wird es auch Konvektionstrocknung genannt.